Heeft u over 2008 een fiscaal verlies geleden dan kunt u dit met de winst van 2005, 2006 of 2007 verrekenen. Om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren, kan een verlies nu sneller worden teruggewenteld.

Voorlopige terugwenteling
Om de gevolgen van de kredietcrises te verzachten, heeft het kabinet besloten de liquiditeitspositie van ondernemingen te verbeteren. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën de voorwaarden voor de voorlopige verliesverrekening versoepeld. De volgende versoepelingen hebben betrekking op verliezen over 2008:
– De Belastingdienst mag een verlies voorlopig terugwentelen vóórdat de aangifte over 2008 is gedaan. U moet wel aannemelijk maken dat een fiscaal verlies is geleden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een voorlopige jaarrekening.
– Hiernaast mag de Belastingdienst al een voorschot op de voorlopige verliesverrekening geven als er slechts een voorlopige aanslag is opgelegd over het kalenderjaar waarnaar kan worden teruggewenteld. De aanslagen hoeven dus niet definitief te zijn vastgesteld. Let op: de Belastingdienst geeft geen voorschot als de aangifte over het verliesjaar al is gedaan en de aanslag over het jaar waarnaar wordt teruggewenteld op zeer korte termijn definitief wordt vastgesteld.

Verzoek
Wilt u een voorschot ontvangen op de terugwenteling van een verlies, dan moet u een onderbouwd en ondertekend verzoek aan de bevoegde inspecteur sturen. Het verzoek moet een benadering van het fiscale verlies bevatten. Deze benadering moet onderbouwd worden door bijvoorbeeld een (voorlopige) jaarrekening. Als de aangifte al is ingediend over het verliesjaar 2008 kan voor de onderbouwing worden verwezen naar die aangifte.

Definitieve verrekening
Ontvangt u een voorschot dan wordt dit voorschot ingehouden op het bedrag dat bij de definitieve terugwenteling van het verlies moet worden uitbetaald. Blijkt het uitbetaalde voorschot achteraf onjuist te zijn, dan moet u onmiddellijk nadat u de beschikking over de definitieve terugwenteling van het verlies heeft ontvangen, het eventueel teveel betaalde voorschot terugbetalen. Over dit teveel ontvangen bedrag moet u heffingsrente betalen.

Let op!
De versoepelingen die zijn aangebracht op de voorwaarden voor het terugwentelen van verliezen over 2008 gelden ook de Vpb-belastingplichtigen. Een Vpb-verlies mag echter slechts één jaar worden teruggewenteld en dus niet zoals bij een IB-ondernemer drie jaar.