De regeling voor instellingen die zijn aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna “ANBI’s “) wordt gewijzigd. Tenminste, als het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1965 eind december wordt aangenomen. Per 1 januari 2010 gelden dan twee nieuwe voorwaarden.

Nieuwe ANBI-voorwaarden per 1 januari 2010
De nieuwe voorwaarden voor ANBI”s zijn:
• De instelling moet zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang (is nu 50%).
• De instelling of de direct betrokkenen mogen niet aanzetten tot haat of geweld gebruiken. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen vier jaar niet zijn veroordeeld.

ANBI-beschikking
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale regelingen voor ANBI’s. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u zelf een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u in het bezit bent van een ANBI-beschikking en niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden komt uw huidige ANBI-beschikking per 1 februari 2010 te vervallen.

Let op!
De Belastingdienst stelt nu al een formulier ter beschikking aan alle ANBI”s. Hiermee kunt u aangeven of u voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Dit formulier zou u in de week van 18 november hebben ontvangen. U dient het formulier vóór 6 januari 2010 terug te sturen naar de Belastingdienst.