Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of aansprakelijkheid voorkomen.

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent.

Risico’s inlenen

Als u personeel inleent, kunt u te maken krijgen met onder meer de volgende risico’s:

  • De uitlener past ten onrechte niet de verleggingsregeling btw toe. In dat geval loopt u het risico dat u de btw op de factuur niet in aftrek kunt brengen.
  • De uitlener betaalt zijn loonheffingen (loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekeringswet) niet. In dat geval loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de niet betaalde loonheffing. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld registratie van bepaalde gegevens en betaling van een deel van de factuur op de G-rekening van de inlener.
  • De uitlener is niet als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In dat geval loopt u het risico dat u een boete krijgt die kan oplopen van € 12.000 tot € 48.000. Controleer daarom altijd met de gratis Waadi-check of een uitlener zich  wel geregistreerd heeft.
  • De uitlener betaalt het loon niet volledig aan zijn werknemers. In dat geval loopt u het risico dat deze werknemers u aansprakelijk stellen voor dit niet betaalde loon. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Controleer daarom altijd of u met betrouwbare bedrijven samenwerkt.

Tip:
Er zijn nog meer risico’s waar u tegen aan kunt lopen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoge boetes krijgen als uw uitlener zijn werknemers onder het minimumloon of geen vakantietoeslag betaald of als een bij u tewerkgestelde vreemdeling niet over een tewerkstellingsvergunning beschikt. Leent u personeel in en twijfelt u of uw risico’s wel voldoende zijn afgedekt, overleg dan met onze adviseurs.