Met ingang van 1 januari 2010 kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen indien er geen of een onjuiste factuur wordt uitgereikt.

Wettelijke vereisten
Indien u een factuur uitreikt, moet deze aan de wettelijke eisen voldoen. De volgende basisgegevens zijn verplicht:

 • uw btw-identificatie- en factuurnummer (facturen moeten doorlopend zijn genummerd, eventueel in meerdere reeksen);
 • de factuurdatum;
 • uw naam en adres;
 • de naam en het adres van uw afnemer;
 • de datum van de levering of de dienst;
 • de hoeveelheid en de soort geleverde goederen;
 • de omvang en de soort geleverde diensten;
 • per tarief of per vrijstelling:
 • de eenheidsprijs exclusief btw;
 • eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen;
 • het toegepaste btw-tarief;
 • de vergoeding;
 • bij vooruitbetaling:
 • de datum van betaling, als die afwijkt van de factuurdatum;
 • het btw-bedrag.

In sommige gevallen gelden extra vereisten. Wilt u weten welke dat zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Verzuimboete
Alle papieren documenten die voldoen aan de wettelijke eisen kwalificeren als een factuur voor de Belastingdienst. Denk aan rekeningen, nota’s, aktes, declaraties, kwitanties of bonnen. Het is dus niet relevant welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt, als maar inhoudelijk voldaan is aan de wettelijke vereisten. U krijgt ook een boete indien een factuur geheel ontbreekt, omdat u bijvoorbeeld vergeten bent een factuur te sturen. Deze boete bedraagt maximaal € 4.920 per factuur. Zorg er dus voor dat alle uitgaande facturen kloppen!

Let op!
Verstuur uw factuur ook op tijd! U moet binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin uw onderneming de levering of dienst heeft verricht een factuur uitreiken. Het is nog niet duidelijk of u ook een verzuimboete kunt krijgen als u uw facturen te laat verstuurt.