Leent u wel eens uitzendkrachten in, dan loopt u als inlener het risico om aansprakelijk gesteld te worden als het uitzendbureau zijn loonheffingen en omzetbelasting niet betaalt aan de Belastingdienst. Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid gewijzigd. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u niet langer aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid voorkomen

U kunt aansprakelijkheid voorkomen door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van het uitzendbureau. Maar daarmee bent u maar gevrijwaard tot het bedrag dat u op deze rekening heeft gestort. Blijkt achteraf dat meer loonheffingen of omzetbelasting zijn verschuldigd, dan kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld. Voldoet u per 1 juli echter aan bepaalde voorwaarden, dan kunt u een beroep doen op de ‘disculpatieregeling’ inlenersaansprakelijkheid. U bent dan gevrijwaard van aansprakelijkstelling.

Disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid

Disculpatie betekent een beroep doen op het ontbreken van schuld. Dankzij de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid kunt u niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet als achteraf blijkt dat het uitzendbureau te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen. U moet wel voldoen aan de hierna genoemde zeven voorwaarden:

 1. Het uitzendbureau voldoet aan de NEN-4400-1 of 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). U weet zo zeker dat u arbeidskrachten inleent van een gecertificeerde uitzendonderneming.
 2. U stort 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van het in het SNA-register opgenomen uitzendbureau. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20% van het factuurbedrag.
 3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de voorwaarden voor vrijwarende betalingen. Dit houdt onder andere het volgende in:
  • de factuur van het uitzendbureau voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • op de factuur staat het nummer of het kenmerk – voor zover aanwezig – van de overeenkomst waar de factuur betrekking op heeft;
  • op de factuur staat het tijdvak of de tijdvakken waarin de gefactureerde prestatie is verricht;
  • de factuur vermeldt de benaming of kenmerk van het werk.
 4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en ook andere identificatiegegevens van de factuur, voor zover van toepassing.
 5. Uw administratie is zodanig ingericht dat de Belastingdienst daaruit direct de gegevens kan terugvinden over de inlening, de manurenadministratie en de betalingen.
 6. U kunt de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen.
 7. Indien noodzakelijk kunt u aantonen dat een ingeleende buitenlandse werknemer beschikt over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

Overgangsregeling

Volledige vrijwaring, waarbij u voldoet aan alle zeven voorwaarden en verzoekt om toepassing van de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid, kan alleen voor het deel dat u heeft gestort op de g-rekening van het uitzendbureau na 1 juli 2012. Bovendien moeten uw stortingen betrekking hebben op tijdvakken gelegen na 1 juli 2012. In alle andere gevallen geldt nog het oude regime van vrijwaring. Dat wil zeggen dat u alleen gevrijwaard bent tot het bedrag dat u heeft gestort op de g-rekening van het uitzendbureau.