U heeft recht op een voorlopige teruggaaf als uw werkgever meer loonheffing zal inhouden dan u op grond van uw persoonlijke omstandigheden moet betalen. Dit speelt als u bepaalde aftrekposten heeft, zoals de eigenwoningrente, lijfrentepremies, giften, scholingsuitgaven, alimentatie aan ex-partner of levensonderhoud kinderen of als u heffingskortingen in verband met bijzondere omstandigheden heeft. Bijvoorbeeld de alleenstaande ouder-, levensloop- en ouderschapsverlofkorting.

Verwacht u een voorlopige teruggaaf 2009 dan hoeft u niet te wachten tot uw aangifte inkomstenbelasting 2009 is geregeld. U kunt deze teruggaaf alvast in de loop van 2009 laten uitbetalen. Vanaf 31 oktober 2008 kunt u uw voorlopige teruggaaf aanvragen met het programma voorlopige aanslag 2009. Met dit programma kunt u ook uw voorlopige teruggaaf wijzigen of stopzetten.

Buitenlands belastingplichtige
Buitenlands belastingplichtigen kunnen het formulier ‘voorlopige aanslag 2009 voor buitenlands belastingplichtigen’ online bestellen. Met dit formulier kunt u een voorlopige teruggaaf 2009 aanvragen, wijzigen, bevestigen of stopzetten.

Let op!
U dient alleen een voorlopige teruggaaf 2009 aan te vragen als u nog geen voorlopige teruggaaf 2008 ontvangt. Ontvangt u al een voorlopige teruggaaf 2008, dan krijgt u automatisch bericht over uw voorlopige teruggaaf in 2009. Wilt u uw voorlopige teruggaaf 2009 stopzetten of wilt u een wijziging doorgeven, dan kunt u hiervoor het programma voorlopige aanslag 2009 gebruiken.