Het bijhouden van de rittenregistratie voor bestelauto’s wordt gezien als één van de meest ergerlijke administratieve lasten. Vervoerdersorganisatie EVO pleitte daarom bij het aantreden van het kabinet om chauffeurs van bestelauto’s via een afkoopregeling van enkele honderden euro’s per jaar te verlossen van de rittenregistratie.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs geweigerd om aan het verzoek van EVO gehoor te geven. Als reden geeft hij aan dat het met deze regeling anders mogelijk is om voor een erg laag bedrag of zelfs gratis in een bestelauto te rijden zonder verdere verplichtingen. Op deze manier worden berijders van een bestelauto gunstiger behandeld dan een berijder van een personenauto.


Vereenvoudigde rittenregistratie

Heeft u een bestelauto? Dan kunt u echter wel gebruikmaken van de vereenvoudigde rittenregistratie.
Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • De chauffeur van de bestelauto noteert de werktijden.
  • Hij moet de begin- en eindkilometerstand van die dag bijhouden.
  • U, als werkgever, moet de zakelijke adressen wel in uw administratie hebben staan.
  • Daarnaast moet u of uw werknemer de volgorde van de bezochte adressen bijhouden.

Op deze manier houdt de Belastingdienst nog wel zicht op de zakelijke ritten.


Schriftelijke afspraak

Wilt u gebruik maken van de vereenvoudigde rittenregistratie, dan dient u hierover schriftelijk afspraken te maken met uw chauffeurs. Daarbij spreekt u met ze af dat:

  • Zij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden.
  • Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan.
  • U de zakelijke adressen in uw administratie heeft staan.

Let op!
U kunt een voorbeeldafspraak over de vereenvoudigde rittenregistratie downloaden via de website van de Belastingdienst.