Op Prinsjesdag 2010 is de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief als onderdeel van het Belastingplan 2011 gepresenteerd.

Voor de belastingjaren 2009 en 2010 gold al – als crisismaatregel – een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 20% over de eerste € 200.000. De minister van Financiën heeft nu aangekondigd dit tarief blijvend te handhaven.

U betaalt dus vanaf 1 januari 2011 structureel 20% over de eerste € 200.000 winst die uw onderneming boekt. Dit zou een belastingvoordeel voor u kunnen betekenen van € 8.050. Aangezien de kleinere ondernemingen het meest gebaat zijn bij dit gunstige tarief wordt het ook wel het mkb-tarief genoemd.

Let op!
Ook het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting gaat met 0,5% omlaag naar 25%. De verlaging van het toptarief is vooral relevant voor de grotere ondernemingen met een winst hoger dan € 200.000.