Wanneer u in het afgelopen jaar in Nederland niet aftrekbare (zakelijke) buitenlandse omzetbelasting heeft betaald, dan hebt u recht op teruggaaf. U moet hiervoor wel – voor 1 juli – een speciaal verzoek indienen bij de bevoegde buitenlandse belastingdienst(en)

U moet rekening houden met de volgende kaders en regels. Zo moet uw verzoek betrekking hebben op minimaal één kwartaal en maximaal één kalenderjaar. Daarnaast moet de belasting, zoals vermeld, binnen 6 maanden na afloop van het tijdvak zijn teruggevraagd. Voor de teruggave zijn speciale formulieren in omloop, het zogenaamde verzoek om teruggaaf omzetbelasting. Met dit (ingevulde) biljet zendt u de originele facturen mee (let op: vergeet geen kopieën te maken voor uw eigen archief). Daarnaast zult u in voorkomende gevallen een verklaring van hoedanigheid moeten meezenden (op te vragen bij de Nederlandse fiscus). Aangezien de afgifte hiervan soms op zich laat wachten doet u er goed aan om nu al voorbereidingen te treffen voor de teruggave.

Tip:
Vraag de niet in aftrek gebrachte buitenlandse BTW van 2006 alsnog terug. Voor alle verzoeken om teruggaaf gelden drempels. Deze zijn per land verschillend. Op www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03/ob03-38.html kunt u nazien welke drempel op uw situatie van toepassing is en of het zinvol is om een dergelijk verzoek te doen.