Ondernemers die in 2009 btw hebben betaald in andere EU-landen, krijgen zes maanden langer de tijd om dit terug te vragen. De EU-landen hebben hierover overeenstemming bereikt.

Doet u inkopen in Europa? Dan kunt u de betaalde btw over de inkopen terugvragen. De oorspronkelijke sluitingsdatum om btw terug te vragen over het jaar 2009 was 30 september 2010. Deze termijn is met zes maanden verlengd dus u heeft nu de mogelijkheid om de btw terug te vragen tot 1 april 2011.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u het verzoek tot terugvraag alleen nog maar doen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt dit verzoek vervolgens door aan het land van teruggaaf. Een aantal EU-landen kan u vragen om ook de facturen of invoerdocumenten mee te sturen.

Voorwaarden
Indien u btw wilt terugvragen moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming moet in Nederland zijn gevestigd.
  • U hoeft in het EU-land waar u de btw terugvraagt geen aangifte omzetbelasting te doen.
  • Het mag uitsluitend gaan om belaste aankopen.

Drempelbedragen
Voor het terugvragen van btw gelden er drempelbedragen. Indien u een verzoek tot terugvraag doet na afloop van een kalenderjaar, moet het btw-bedrag ten minste € 50 bedragen. Doet u daarentegen een verzoek tot terugvraag tijdens een kalenderjaar over een periode van ten minste drie maanden, dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Gaat het om bedragen onder deze drempel, dan is het in principe wel mogelijk om een verzoek te doen, maar dan beslist het EU-land of het verzoek al dan niet in behandeling wordt genomen.

Let op!
Heeft u inkopen gedaan in Europa waarbij u buitenlandse btw verschuldigd was? Dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Het is raadzaam om niet al te lang te wachten met het verzoek. Het terugvragen van de btw uit andere EU-landen kan namelijk veel vertraging oplopen.