Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2014 btw betaald in een ander EU-Land, dan kunt u deze buitenlandse btw in de regel terugvragen. Wees er op tijd bij en dien uw teruggaafverzoek in bij de Belastingdienst vóór 1 oktober 2015. Is uw verzoek te laat, dan krijgt u de btw mogelijk niet meer terug.

Teruggaafverzoek

U kunt de door u betaalde buitenlandse btw terugvragen door een verzoek in te dienen op een speciale website van de Belastingdienst. Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent ondernemer voor de omzetbelasting en uw onderneming is gevestigd in Nederland;
  • u doet geen btw-aangifte in het andere EU-land;
  • u gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Het teruggaafverzoek voor de in 2014 betaalde buitenlandse btw moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 oktober 2015. Voor de speciale internetsite van de Belastingdienst heeft u inloggevens nodig. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan eenmalig aan. U ontvangt de inloggegevens van de Belastingdienst binnen vier weken na uw aanvraag.

Let op!
Vraagt u de buitenlandse btw terug met eigen software? Dan moet het verzoek vóór 30 september 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn.

De Belastingdienst stuurt uw teruggaafverzoek door naar de Belastingdienst in het EU-land waar u de btw terugvraagt. Het terugvragen van de in een ander EU-land betaalde btw kan al voor een btw-bedrag van minimaal € 50 bij een verzoek na afloop van een kalenderjaar. Betreft het een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Komt het btw-bedrag onder deze drempels dan is het aan het EU-land om het teruggaafverzoek al dan niet in behandeling te nemen.

Tip:
Ieder EU-land heeft eigen vereisten voor een teruggaafverzoek. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover handige informatie.