Ondernemers die werken aan nieuwe producten, productonderdelen of -verbeteringen, diensten of programmatuur kunnen gebruikmaken van de WBSO. Wat de meeste ondernemers echter niet weten is dat zij meer uit deze innovatiesubsidie kunnen halen.

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research and Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt.

Ook in het jaar 2011 kunt u nog profiteren van een verruimde WBSO. Zo geldt voor 2011 nog 50% van de eerste € 220.000 van het totale S&O-loon en 18% van het resterende S&O-loon. In 2012 worden de percentages voor de afdrachtvermindering weer verlaagd.

Wist u dat u door het jaar heen twee of drie keer de WBSO kunt aanvragen?

Voorbeeld

Ondernemer X vraagt in januari 2011 voor project A de WBSO aan voor een heel jaar. Start hij in maart 2011 project B op, dan mag hij dit project in 2011 niet meer aanmelden voor de WBSO, ook al is hij inmiddels gestaakt met project A. Dat kan pas weer in 2012. Had de ondernemer zich voor project A voor 3 maanden (in plaats van een heel jaar) aangemeld in 2011 dan had hij 9 maanden nog kunnen benutten voor project B.

U kunt meerdere keren per jaar een aanvraag indienen en zelf de periode van de aanvraag bepalen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:


S&O- inhoudingsplichtigen:

  • U mag maximaal drie keer per kalenderjaar een aanvraag indienen.
  • Uw aanvraag betreft tenminste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalendermaanden.
  • U mag één aanvraag voor het hele kalenderjaar indienen wanneer u het voorgaande jaar een S&O-verklaring hebt ontvangen.
  • Uw aanvraag moet vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint, worden ingediend. U kunt dus uiterlijk 31 mei 2011 een aanvraag indienen voor een periode die start in juli 2011.


S&O-belastingplichtigen (zelfstandigen):

  • U kunt tot uiterlijk 30 september van het betreffende kalenderjaar meerdere aanvragen indienen voor uw eigen S&O-werkzaamheden.
  • Er geldt geen maximum voor het aantal aanvragen.
  • Uw aanvraag betreft de periode vanaf de datum van indiening tot het einde van het kalenderjaar.
  • Uw aanvraag betreft tenminste drie kalendermaanden. Een aanvraag die u indient in de periode van 1 oktober tot en met 31 december heeft betrekking op het volgende kalenderjaar.
  • Als activiteiten over het kalenderjaar heen lopen, dan dient u hiervoor jaarlijks een nieuwe aanvraag in.

Let op!
Het aanvraagprogramma voor de WBSO kunt u hier downloaden.