Op 16 maart aanstaande gaat er een wet gelden waarin de betalingstermijnen worden geregeld voor bedrijven die elkaar rekeningen sturen. Is er contractueel niets afgesproken dan heeft u als ondernemer vanaf de factuurdatum 30 dagen de tijd om de rekening van een andere ondernemer te betalen. Wanneer u zelf een rekening stuurt, mag u rekenen op dezelfde betalingstermijn.

U mag afwijken van deze 30 dagen wanneer u een overeenkomst heeft met de klant of leverancier waarin een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen wordt afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Er geldt geen minimumbetalingstermijn. U mag ook een kortere betalingstermijn afspreken van bijvoorbeeld 14 dagen.

Bedrijven en overheden

Overheidsinstellingen zijn verplicht uw factuur binnen 30 dagen te betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Incassokosten

Wordt er toch te laat betaald, dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Deze vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag is € 40. U kunt uiteraard van te voren afwijkende afspraken met de betalende partij maken wanneer te laat wordt betaald. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Tip:
Check of uw algemene voorwaarden voldoen aan de nieuwe regels voor betalingstermijnen.