Heeft u in 2016 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) dan moet u binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de gerealiseerde kosten en uitgaven (als u heeft gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’) doorgeven via het eLoket op RVO.nl. Doe dit in ieder geval uiterlijk 31 maart aanstaande. U riskeert anders een boete.

Tip:
Het melden van de realisatie kan voortaan eenvoudiger. U heeft namelijk geen activeringscode meer nodig. Met het SO-nummer van één van uw S&O-verklaringen van 2016 krijgt u toegang tot de formulieren op eLoket.

Rekentool en Handleiding mededelen

Om u van dienst te zijn heeft RVO.nl een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring kunt uitrekenen. De rekentool is niet nodig als u maar één S&O-verklaring heeft ontvangen in 2016. Daarnaast is op RVO.nl de ‘Handleiding mededelen WBSO 2016’ te vinden met uitgebreide informatie over het mededelen en het ‘Stappenplan mededelen’ voor als u uw mededeling gaat doen.

Afwijkende regeling voor de zzp’er

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en heeft u in 2016 gebruikgemaakt van de WBSO, dan hoeft u de realisatie alleen te melden wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd. Heeft u in 2016 dus 500 of meer S&O-uren gemaakt, dan hoeft u geen mededeling te doen.