Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is deze grens omlaag gegaan naar € 50.000. Levert u daarom in 2016 voor meer dan € 50.000 intracommunautair dan moet u verplicht uw opgaaf ICP maandelijks gaan doen.

Opgaaf ICP voor goederenleveringen moet u in principe per maand gebeuren. Wilt u per kwartaal de opgaaf doen, dan kan dat vanaf 2016 alleen nog als u in het kwartaal van opgaaf en de vier voorgaande kwartalen het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Let op!
Vanwege de verlaging van de drempel per 1 januari 2016 heeft u tijdelijk te maken met twee drempelbedragen. Zo mag u in het eerste kwartaal van 2016 per kwartaal aangifte doen als u in dit kwartaal voor niet meer dan € 50.000 intracommunautair levert en in het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2015 voor niet meer dan € 100.000 communautair heeft geleverd.

Overschrijdt u in januari 2016 al het bedrag van € 50.000, dan doet u vanaf januari 2016 maandelijkse opgaven. Overschrijdt u over januari en februari 2016 samen dit bedrag, dan doet u een opgaaf januari+februari 2016 en vanaf maart 2016 een maandelijkse opgaaf. Overschrijdt u in maart 2016 pas het bedrag, dan doet u over het eerste kwartaal nog aangifte per kwartaal en vanaf april 2016 per maand.