Bent u als werkgever van plan om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW), dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet in dat geval vóór 2 oktober 2013 binnen zijn.

Eigenrisicodragerschap

Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt niet het UWV maar u zélf de Ziektewet-uitkering aan bepaalde zieke (ex-)werknemers. In ruil daarvoor betaalt u een lagere sectorpremie. Door de modernisering van de ZW vervalt deze korting.

In plaats daarvan betaalt u als eigenrisicodrager vanaf 1 januari 2014 een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Ook gaat u het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

Tip:
Laat u vooraf goed informeren of het eigenrisicodragerschap voor u voordelig is, want lang niet in alle gevallen is het gunstig om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Bovendien moet u zelf de verzuimbegeleiding en re-integratie doen voor de (ex-)werknemers die onder het eigenrisicodragerschap vallen.

Inschatten financieel risico

Deze zomer hebben werkgevers een overzicht ontvangen van het UWV met daarop alle Ziektewet-uitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan (ex-)werknemers zonder vast dienstverband. Veel werkgevers hebben inmiddels naar aanleiding van dit overzicht kopieën aangevraagd bij het UWV van beslissingen over Ziektewet-uitkeringen in 2012. Deze kopieën heeft u nodig om het financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW zo goed mogelijk in te schatten.