Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Haast is geboden want een aanvraag kan nog worden ingediend via internet tot en met 31 augustus 2014. Bent u zelfstandig ondernemer dan geldt deze datum niet. U kunt dan nog tot en met 30 september aanstaande WBSO/RDA aanvragen voor 2014.

WBSO/RDA

Heeft u werknemers in dienst die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Met de WBSO kunt u de loonkosten voor S&O binnen uw bedrijf verlagen. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruik maken van de WBSO. Voor hem of haar is er de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) tot slot verlaagt de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk.

Tijdige aanvraag

Komt u in aanmerking voor de WBSO/RDA dan moet u hiervoor tijdig een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de regelingen dan kunt u nog tot en met 31 augustus 2014 een aanvraag indienen. Aanvragen kan via een onlineformulier op eLoket of via een aanvraagprogramma op uw computer. U moet zich online kunnen identificeren.

Tip:
Als werkgever kunt u maximaal drie keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf kalendermaanden. De aanvraag moet minstens één kalendermaand voor het begin van de projectperiode worden ingediend. Voor zelfstandige ondernemers geldt dit overigens niet. Zij kunnen nog tot en met 30 september WBSO/RDA aanvragen voor 2014.

RVO.nl waarschuwt bedrijven om niet tot de laatste dag te wachten met het indienen van de WBSO/RDA-aanvraag. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Mocht de aanvraag niet lukken dan is het mogelijk om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ingeval het Klant Contact Centrum niet bereikbaar is, adviseert RVO.nl om dan een vormvrije aanvraag in te dienen en deze later aan te vullen.