Per 1 januari 2014 krijgt u als werkgever te maken met hogere kosten wanneer een zogeheten vangnetter (flexwerker) ziek wordt. Heeft Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in 2012 Ziektewet-uitkeringen toegekend aan één of meer van uw (ex-)werknemers dan ontvangt u binnenkort één of meerdere brieven van de instantie. Deze uitkeringen tellen namelijk mee voor uw premielast in 2014.

Door nieuwe wetgeving gaan werkgevers vanaf 2014 een hogere premie betalen wanneer zij veel werknemers hebben met een tijdelijk dienstverband die in de Ziektewet (ZW) of WIA komen te zitten. Doel van de nieuwe wetgeving is dat de Ziektewet en WGA-lasten van flexwerkers vanaf 2014 rechtstreeks toegerekend worden aan de voormalige werkgever.

Diverse brieven in aantocht

De brief die u mogelijk ontvangt of al heeft ontvangen van UWV bevat een overzicht van de Ziektewet-flex-uitkeringen die UWV in 2012 aan uw (ex-)werknemers heeft toegekend. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie ZW-flex vanaf premiejaar 2014. Later dit jaar ontvangt u ook de kopieën van beslissingen over WGA-flex-uitkeringen die UWV in 2012 aan uw (ex-)werknemers heeft toegekend.

Controleren verstandig

Het is raadzaam om deze brieven nauwgezet te controleren op juistheid van de gegevens. Hoewel UWV de gegevens zorgvuldig heeft opgesteld, kunnen er altijd fouten in voorkomen, waardoor uw premielast mogelijk niet goed wordt vastgesteld. U heeft vier weken de tijd om eventuele fouten te melden bij UWV.