Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe maatregel in werking als gevolg van de wet Modernisering ziektewet. Hoe meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA terecht komen, hoe hoger de premie die u als werkgever moet betalen.

Het betreft werknemers met een contract voor bepaalde tijd (de zogeheten flexwerker) van wie het contract bij ziekte niet verlengd wordt, die een Ziektewet-uitkering ontvangen en/of vervolgens na 104 weken instromen in de WGA. Deze maatregel heeft het kabinet genomen om het onevenredig groot aantal flexwerkers dat in de ziektewet of de WIA belandt, tegen te gaan.

Premiedifferentiatie

Vanaf 2014 krijgt u als werkgever naast de gedifferentieerde WGA-premie ook te maken met een gedifferentieerde premie ZW-flex en WGA-flex.

U krijgt meer verantwoordelijkheid rond de re-integratie van uw werknemers die ziek uit dienst gaan. Verder worden de uitkeringen van deze werknemers toegerekend aan hun laatste werkgever.

In de berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers ingedeeld in de categorieën kleine, middelgrote en grote werkgevers. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand.