Als werkgever hangt u een forse boete boven uw hoofd wanneer u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet meteen doorgeeft aan de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW geheten).

Sinds 1 januari 2013 kan de boete namelijk oplopen tot € 50.000. Werkgevers zijn verplicht om bepaalde arbeidsongevallen voor werknemers, ingehuurde freelancers of uitzendkrachten meteen te melden. U moet hierbij denken aan ongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname.

‘Blijvend letsel’ is bijvoorbeeld een amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke of psychische klachten. Er is sprake van een ‘ziekenhuisopname’ als een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder.

Melding van ongevallen

Ongevallen met de dood als gevolg moet u telefonisch meteen melden op nummer 0800-5151. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Van de overige meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u een digitale melding indienen op de website van de Inspectie. Heeft u nog vragen dan kunt u alles nalezen in een nieuwe brochure over dit onderwerp.