Een werkgever staat voor wat betreft de vergoeding van vervoer van zijn werknemers voor de keuze om een auto ter beschikking te stellen of een kilometervergoeding te verstrekken. Hieronder worden de fiscale gevolgen van het ter beschikking stellen van een auto dan wel het vergoeden van de kilometers uiteengezet.

Auto van de zaak
Indien u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer wordt deze geconfronteerd met een fiscale bijtelling. De bijtelling van de auto van de zaak valt onder de loonbelasting, dus maandelijks dient u de te betalen bijtelling in te houden op het loon van uw werknemer. De bijtelling kan alleen achterwege blijven indien uw werknemer kan aantonen dat deze minder dan 500 privé-kilometers per jaar rijdt, bijvoorbeeld door een sluitende kilometeradministratie of door een ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’.

Wist u dat indien uw werknemer in zijn eigen auto rijdt, maar u wel alle kosten van die auto vergoedt, de auto toch wordt aangemerkt als een auto van de zaak?

Gebruik privéauto
U mag uw werknemer een kilometervergoeding geven indien deze met eigen vervoer zakelijke ritten rijdt of met de auto naar het werk komt. De grens voor een onbelaste kilometervergoeding ligt op € 0,19 per kilometer. U mag uw werknemer een hoger bedrag vergoeden maar dan wordt het deel van de vergoeding boven dit bedrag als loon gerekend. Over dat loondeel moeten loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden betaald.

Als uw werknemer meerdere malen per dag reist, kunt u niet in alle gevallen een vrije vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Er moet een zakelijk belang zijn. Ritten om bijvoorbeeld thuis te lunchen of de kinderen naar de opvang te brengen komen niet voor de kilometervergoeding in aanmerking. Omrijkilometers die met carpoolen worden gemaakt om een collega op te halen, tellen daarentegen wél als zakelijke kilometers.

Let op!
U kunt gerust contact met ons opnemen voor een berekening van de autokosten voor de keuze tussen het aanbieden van een auto van de zaak of een kilometervergoeding.