Op Prinsjesdag zijn allerlei bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, zoals het per 1 januari 2013 afschaffen van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer: in de wandelgangen ook wel forensentaks genoemd. De meeste politieke partijen voelen niets voor deze impopulaire maatregel, maar zolang er nog geen nieuw kabinet is, bestaat er een kans dat de forensentaks gewoon wordt ingevoerd en dat kan grote gevolgen voor u hebben.

Gaat de maatregel door, dan is op 1 januari 2013 de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast. De vergoeding voor zakelijke kilometers a € 0,19 p/km blijft wel onbelast. Daarnaast worden de woon-werkkilometers aangemerkt als privékilometers. Dat betekent dat de zakelijke rijder met een auto van de zaak, die nu geen bijtelling heeft omdat hij niet meer dan 500 km per jaar privé rijdt, volgend jaar mogelijk wel tegen een bijtelling aanloopt.

Wat is woon-werkverkeer?

Er is sprake van woon-werkverkeer als iemand:

  • reist tussen de woning en een vastgelegde werkplek (bijvoorbeeld vastgelegd in een arbeidsovereenkomst);
  • op regelmatige basis reist tussen de woning en een of meerdere werkplekken waarin hij in belangrijke mate werkzaamheden verricht;
  • er binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd.

Tip:
Mensen met een ambulante functie werken niet op een vaste werkplek. Voor hen is er pas sprake van woon-werkverkeer als er langer dan één jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd. Hetzelfde geldt voor de gedetacheerde werknemer of de zelfstandig ondernemer die voor langere duur (maar maximaal één jaar) regelmatig op en neer reist naar dezelfde opdrachtgever.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

U kunt vanaf 1 januari 2013 niet langer het woon-werkverkeer onbelast aan uw werknemers vergoeden. Ook de vergoeding woon-werkverkeer voor fietskilometers of voor het openbaar vervoer en OV-abonnementen is dan belast. Is het OV-abonnement aangeschaft vóór 25 mei 2012 en na 1 januari 2013 nog geldig, dan blijft de vergoeding onbelast zolang het abonnement nog geldig is.

Tip:
Past u de werkkostenregeling toe, dan kunt u mogelijk de reiskosten voor het woon-werkverkeer (onbelast) vergoeden vanuit de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt waarschijnlijk volgend jaar verhoogd van 1,4% naar 1,6%.

Maken uw werknemers gebruik van de auto van de zaak, dan moet u volgend jaar extra opletten. De werknemer die nu de bijtelling ontloopt omdat hij de 500 km privégrens niet haalt, haalt die grens door zijn woon-werkkilometers volgend jaar vermoedelijk wel. Hier moet u rekening mee houden in de loonbelasting.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Gebruikt u de privéauto ook voor de onderneming, houdt er dan rekening mee dat de € 0,19 p/km voor woon-werkverkeer volgend jaar belast is. De woon-werkkilometers spelen ook zeker een rol als u gebruikt maakt van een auto van de zaak en nu niets hoeft bij te tellen omdat u niet boven de 500 km privégrens komt. Volgend jaar loopt u al heel snel tegen deze grens aan omdat u de woon-werkkilometers dan als privékilometers moet beschouwen.

Tip:
Er is een overgangsregeling voor auto’s waarvan het leasecontract is aangegaan vóór 25 mei 2012 of die vóór die datum op de balans van het bedrijf staan. Voor werknemers (dga’s)/ondernemers die met deze auto niet meer dan 500 km privé rijden, geldt een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Naast de zakelijke en de woon-werkkilometers mag met de auto niet meer dan 500 km privé worden gereden. De overgangsregeling duurt zolang het leasecontract loopt of zolang de auto op de balans blijft staan, maar vervalt uiterlijk op 1 januari 2017.