U moet ieder jaar voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting uw winst aangeven. Maar hoe zit het nou als u niet op tijd uw aangifte indient, of als u een onjuiste of onvolledige aangifte hebt ingediend? En wat zijn de correctiemogelijkheden?

De aangifte inkomstenbelasting moet vóór 1 april 2011 zijn ingediend. Indien u niet voor 1 april uw aangifte kunt indienen, dan moet u voor die datum uitstel van aangifte aanvragen bij de Belastingdienst. Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u digitaal uitstel aanvragen van 1 april tot 1 juni.

Maar wat nou als u uw aangifte te laat heeft ingediend?

In dat geval krijgt u eerst een herinnering van de Belastingdienst. Als u daar niet op reageert krijgt u een aanmaning. In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet doen. Doet u ook niet binnen deze nieuwe termijn aangifte, dan krijgt u een boete die kan oplopen tot maximaal € 984.

Dient u uw aangifte helemaal niet in?

In dit geval legt de inspecteur een ambtshalve aanslag op. Ook hier krijgt u een herinneringsbrief van de Belastingdienst om de aangifte alsnog in te dienen. Doet u dit alsnog binnen de gestelde termijn, dan wordt geen ambtshalve aanslag opgelegd. Wel krijgt u een verzuimboete die kan oplopen tot € 4.920 per verzuim. Om deze boete te voorkomen, moet u uiterlijk voor het einde van de aanmaningstermijn aangifte hebben gedaan.

Let op!
Dient u een onjuiste aangifte in, dan bestaan er mogelijkheden tot herstel. U krijgt geen vergrijpboete als u deze verbetering vrijwillig en tijdig doet. Gaat het echter om een aangifte die niet tijdig is ingediend, dan zijn er geen mogelijkheden tot herstel.