Het in december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen Wetsvoorstel Personenvennootschappen is na een lange periode van wachten op de invoering alsnog ingetrokken.

Wat hield het voorstel in?

Met de Wet Personenvennootschappen werd geregeld dat de personenvennootschappen (de vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en openbare maatschappen) in hun huidige vorm zouden verdwijnen. Deze personenvennootschappen zouden bij de invoering worden omgezet in ‘openbare vennootschappen’.

Na de invoering zou u de keuze hebben uit de volgende vennootschapsvormen:

  • Stille vennootschap
  • Openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV)
  • Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)
  • Commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
  • Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR)

Het wetsvoorstel bood u de mogelijkheid om al dan niet te kiezen voor rechtspersoonlijkheid bij een personenvennootschap, waardoor risicobeperkend ondernemen voor u gemakkelijker werd zonder meteen voor bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) te moeten kiezen.

Fiscaal veranderde er met het wetsvoorstel overigens weinig. De nieuwe personenvennootschappen behielden hun fiscale transparantie voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, ongeacht de keuze voor rechtspersoonlijkheid.

Let op!
Het landschap aan rechtsvormen wordt toch nog minder kleurrijk.