De premie voor het WGA-risico (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor werkgevers die bij het Uivoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd zijn, bedraagt in 2011 gemiddeld 0,62%.

Gaat u in 2011 het WGA-risico verzekeren bij het UWV dan betaalt u gemiddeld 0,62% premie. Voortaan maakt het UWV de gemiddelde WGA-premie ieder jaar op 1 september bekend. Zo heeft u als werkgever voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet publiek (bij UWV) gaat verzekeren.

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-risico. U bent dan geen publiekelijke gedifferentieerde WGA-premie meer verschuldigd. Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te zijn dan betaalt u zelf de uitkering of laat u het risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Per jaar heeft u twee keer de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden: per 1 januari en 1 juli. De Belastingdienst moet hierover tenminste dertien weken van tevoren – dus vóór 2 oktober 2010 of vóór 1 april 2011- worden geïnformeerd.

Let op!
Met de WIA-wijzer op de site van UWV kunt u uitrekenen hoeveel gedifferentieerde WGA-premie u ongeveer gaat betalen voor de publieke WGA-verzekering. Wij adviseren u contact met ons op te nemen om uw mogelijkheden te bespreken.