Wilt u per 1 januari 2011 gebruikmaken van een ander aangiftetijdvak voor de aangifte loonheffingen, dan dient u dit tijdig aan de Belastingdienst te melden!

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover u de aangifte loonheffingen moet doen. U heeft de mogelijkheid om de loonaangifte per maand of per 4 weken te doen. Het is handig als u het aangiftetijdvak gelijk laat lopen met het tijdvak waarin u loon uitbetaalt.

In de volgende situaties geldt een ander aangiftetijdvak:

  • Voor zelfstandige binnenschippers geldt een aangiftetijdvak van een half jaar.
  • Voor personeel aan huis geldt een aangiftetijdvak van een jaar.
  • Voor meewerkende kinderen geldt een aangiftetijdvak van een jaar.

U kunt het aangiftetijdvak alleen wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Dit betekent dus dat de eerst volgende mogelijkheid 1 januari 2011 is. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ vóór 15 december bij de Belastingdienst binnen zijn. In het formulier kunt u aangeven welke aangiftetijdvak (maand of 4 weken) u voor 2011 wilt hanteren.

Let op!
Is het formulier niet vóór 15 december bij de Belastingdienst binnen, dan kan de wijziging niet eerder ingaan dan op 1 januari 2012!