Met ingang van 1 juli jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de arbowet met als doel bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Alternatief mogelijk voor arbodienst
• Invoering verplichte preventiemedewerker
• Onder 10 medewerkers is een deskundige toets op de verplichte risico inventarisatie en -evaluatie vaak niet nodig.

Met ingang van 1 juli jl. bent u verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid. Hij moet dus kennis hebben van de specifieke arbo-risico’s binnen de onderneming. De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, als hij maar over specifieke kennis van de arborisico’s beschikt die voor de onderneming relevant is. Heeft u niet meer dan 15 werknemers, dan kunt u deze taak zelf op u nemen.
Zoals u weet bent u reeds een aantal jaren als werkgever verplicht een risico inventarisatie en -evaluatie uit (te laten) voeren. Tot nu toe moest deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Heeft u niet meer dan 10 werknemers dan is deze verplichte (dure) toetsing vervallen. Indien gewenst kunnen wij u in een adviesgesprek nader informeren over alle wijzigingen en uw specifieke situatie.
Voor algemene informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar www.szw.nl