De octrooibox is met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 ingevoerd. Goedkeuring van Europa bleek niet noodzakelijk. Wanneer er winsten zijn gemaakt met gepatenteerde uitvindingen, geldt voor deze box het speciale belastingtarief van 10 procent.

De octrooibox brengt met zich mee dat u kunt kiezen voor een bijzonder tarief voor octrooien. Opbrengsten worden dan belast tegen het lage tarief van 10 procent. Het gaat om de netto vergoedingen: opbrengsten minus kosten, lasten en afschrijvingen. Deze regeling kunt u per octrooi aanvragen onder voorwaarde dat deze na 1 januari 2007 geregistreerd is.

De regeling is niet van toepassing op merken, logo’s en dergelijke. Eveneens is zij niet van kracht indien u octrooien aankoopt. U moet de rechten dus zelf ontwikkelen. Ze is wel van toepassing op kwekersrechten, dus ook de landbouwsector kan meeprofiteren.

Wanneer u voor de octrooibox kiest, moet u erop letten dat de voortbrengingskosten die in het verleden ten laste van de winst zijn gebracht, weer moeten worden geactiveerd. Dit is de zogenaamde ingroeiregeling. Kiest u niet voor de octrooibox, of gaat het om nieuwe rechten, dan geldt deze laatste regel niet.

De toepassing van de octrooibox heeft zo zijn grenzen. Dat wil zeggen dat de voordelen die u in totaal in de loop der jaren in de octrooibox vallen, niet meer kunnen bedragen dan maximaal 4 maal het totaal van de geactiveerde voortbrengingskosten.

Tip
De octrooibox kan voordelig voor u zijn als u vanaf 1 januari 2007 een octrooi registreert. De opbrengsten die voortkomen uit deze octrooien, worden belast tegen 10 procent. Laat u in voorkomende gevallen door ons adviseren.