Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt.

De inkomstenbelasting kent in box 1 een progressief tarief. Hoe hoger het inkomen, des te hoger het tarief. Voor degene die in sommige jaren een heel hoog inkomen heeft en in andere jaren weer een heel laag inkomen heeft, kan dit nadelig uitpakken vergeleken met mensen die gemiddeld genomen net zo veel inkomen hebben, maar dan zonder die pieken en dalen. Daarom bestaat de zogenoemde middelingsregeling.

Wat houdt de middelingsregeling in?

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door drie. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kunt u een belastingteruggaaf krijgen.

Wie kan gebruik maken van de middelingsregeling?

U kunt alleen gebruik maken van de middelingsregeling indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen uit box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.
 • U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke middelingsverzoek naar de Belastingdienst.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stelt de Belastingdienst uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.

Wanneer kan middeling een rol spelen?

Middeling kan voor u van belang zijn bij bijvoorbeeld:

 • (her)intreding op de arbeidsmarkt;
 • sterke verschillen in de hoogte van uw salaris/uitkering (bijvoorbeeld een belangrijke salarisverhoging of een gouden handdruk bij ontslag);
 • sterk wisselende winsten uit onderneming (bijvoorbeeld bij start of afbouw onderneming);
 • het opnemen van onbetaald verlof.

Let op!
U krijgt alleen belasting terug voorzover het verschil tussen het nieuwe belastingbedrag en het oude belastingbedrag hoger is dan € 454!