De WOZ-waarde van bedrijfsruimtes waarin machines staan, geven vaak aanleiding tot discussies. Horen deze wel of niet tot de onroerende zaak waarover belasting is verschuldigd? Hot Amsterdam heeft met 3 criteria aangegeven wat zij onder onroerende machines verstaat en daarmee de belastbaarheid concreet gemaakt.

Er zijn 3 elementen van belang om voor vrijstelling in aanmerking te komen, aldus de rechter. Ten eerste moet de machine zonder beschadiging uit de ruimte kunnen worden gehaald. Daarnaast moet zij ook nog kunnen functioneren, nadat zij is verwijderd. Tenslotte moet de ruimte waarin de machine stond haar waarde behouden.

Beschadiging
Wat betreft dit criterium vindt het Hof dat enige beschadiging niet van invloed is voor de werktuigenvrijstelling. Het moet dan gaan om beschadiging van een relatief geringe betekenis.

Functionaliteit
Over de demontage en het behoud van functionaliteit merkte zij op dat montage op zichzelf niet van doorslaggevend belang is. Het gaat er alleen om of het werktuig zijn functionaliteit behoudt. Als voorbeeld moet u denken aan het doorslijpen van pijpleidingen bij de demontage en het vervolgens lassen bij het gebruik elders. Bij hergebruik kan worden bepaald of zij met behoud van hun functie kunnen worden verwijderd, oftewel is er sprake van (on)belastbaarheid.

Waarde
Het Hof is duidelijk over het behoud van warde in bedrijfseconomische zin na verwijdering. De technische staat van het werktuig na verwijdering is van belang en niet de bedrijfseconomische waarde na verwijdering. Dit lijkt ook logisch. De werktuigenvrijstelling mag immers niet afhankelijk zijn van de (fluctuerende) markt voor gebruikte werktuigen.

Tip
Wanneer u voor uw machines in uw onderneming wordt belast voor de WOZ, ga dan aan de hand van de hiervoor genoemde criteria na of u de werktuigenvrijstelling mag toepassen.