Bijna de helft van alle midden- en kleinbedrijven weet niet dat een bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf verplicht is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland. Hoe zit dat bij uw bedrijf: heeft u al een bedrijfshulpverlener? Zo niet, dan wordt het hoog tijd om deze op de kaart te zetten. Heeft u namelijk geen bedrijfshulpverlener dan kan dit bij controle door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) tot een forse boete leiden.

Wanneer is bedrijfshulpverlening verplicht?

Iedere werkgever is verplicht om een bedrijfshulpverlener binnen zijn bedrijf te hebben. Dit staat zo in de Arbowet. Het aantal bedrijfshulpverleners per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf fungeren als bedrijfshulpverlener. Er moeten wel altijd voldoende hulpverleners aanwezig zijn. Dat betekent dat u hier rekening mee moet houden als een bedrijfshulpverlener ziek wordt of met vakantie gaat.

Tip:
Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen bedrijfshulpverlener te hebben. Dat wordt anders als er één of meer werknemers in dienst zijn, want dan is de hulpverlener wel verplicht.

Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener moet kunnen handelen bij gevaarlijke situaties in het bedrijf. De Arbowet noemt drie belangrijke taken van de bedrijfshulpverlener, te weten:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Gezien het takenpakket zal de bedrijfshulpverlener regelmatig moeten worden (bij)geschoold. Hoe en waar u als werkgever de (bij)scholing moet regelen, staat niet in de wet. Er staat alleen dat de bedrijfshulpverlener moet beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat hij zijn taken naar behoren kan vervullen. U moet als werkgever dus ook zorgen voor een goede uitrusting. Denk daarbij aan een pieper of een portofoon en een hesje, zodat de bedrijfshulpverlener herkenbaar is.

Tip:
Op internet vindt u diverse organisaties die cursussen op het gebied van bedrijfshulpverlening aanbieden. Meer informatie over dit onderwerp is ook te vinden op de site van de Stichting van de Arbeid ( www.stvda.nl ). Hier vindt u de handreiking bedrijfshulpverlening (zoekopdracht: bedrijfshulpverlening).