Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Vanaf die datum kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Als u op dit moment nog niet een dergelijke modelovereenkomst heeft afgesloten, hoeft u niet in paniek te raken. Er geldt namelijk een overgangsperiode die loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Dit betekent echter ook weer niet dat u tot 1 mei 2017 achterover kunt leunen.

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal in die tijd een terughoudend handhavingsbeleid hanteren. Dit is anders als de Belastingdienst constateert dat feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en opdrachtgever en opdrachtnemer geen enkele inspanning doen om de overeenkomst of werkwijze zo aan te passen dat geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst zal in dat geval wel handhavend optreden.

Let op!
De Belastingdienst kan dan naheffen vanaf 1 mei 2016! Beschikt de opdrachtnemer/zzp’er in de periode tot 1 mei 2016 niet over een VAR-wuo of VAR-dga dan kan de Belastingdienst zelfs ook naheffen in de periode voor 1 mei 2016.

Laat zien dat u bezig bent

Om te voorkomen dat de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016 kan naheffen hoeft u niet klaar te zijn op 1 mei 2016. U moet echter wel vanaf 1 mei 2016 kunnen laten zien dat u zich inspant om te komen tot een juiste overeenkomst en werkwijze. U kunt dit bijvoorbeeld doen door bij uw brancheorganisatie te informeren of vanuit de branche nog een specifiek toegesneden modelovereenkomst beschikbaar komt, maar uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden. Maak bovendien totdat u klaar bent vanaf 1 mei 2016 gebruik van een algemene modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst.

Tip:
U hoeft niet met elke opdrachtnemer een overeenkomst afgesloten te hebben op 1 mei 2016. Tijdens de overgangsperiode is verwijzing naar het nummer en de versie van de gebruikte algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst al voldoende, zolang u maar laat zien dat u er mee bezig bent.

Vanaf 1 mei 2017

Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken definitief op orde hebben. Dit betekent dat vanaf dat moment de overeenkomst en de werkwijze zodanig zijn aangepast dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst zal vanaf die datum handhavend optreden als dat niet zo is. Hierbij kan sprake zijn van terugwerkende kracht als de (fictieve) dienstbetrekking feitelijk al voor 1 mei 2017 bestond. Beschikt u over een VAR met vrijwarende werking tot 1 mei 2016 dan geldt die terugwerkende kracht maximaal tot 1 mei 2016.