Ik overweeg zonnepanelen aan te schaffen op mijn bedrijfspand. Ik heb een kleinverbruikersaansluiting. Heb ik recht op investeringsaftrek?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden die een investering in zonnepanelen (veel) meer rendabel maken. We sommen ze voor u op:

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

De investering in zonnepanelen telt voor de berekening van de KIA mee met andere investeringen in bedrijfsmiddelen. Bij een totaal investeringsbedrag in 2015 van meer dan € 2300 kunt u 28% van het investeringsbedrag in aftrek brengen, naast de afschrijving op de zonnepanelen. De KIA neemt af naarmate het investeringsbedrag hoger is. Bij een investeringsbedrag van € 309.693 is er geen KIA meer.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kleinverbruikers kunnen de EIA aanvragen voor bepaalde zonnepaneleninstallaties (zie de Energielijst 2015  op rvo.nl). De EIA is een extra fiscale aftrekpost van 41,5% van het investeringsbedrag. KIA en EIA tezamen geven een maximale extra fiscale aftrekpost in het investeringsjaar van 69,5%.

Let op:
Alleen installaties met een piekvermogen van meer dan 25 kW (25.0000 Watt) komen voor de EIA in aanmerking. Het maximum investeringsbedrag waarvoor u EIA kunt krijgen is € 1200 per kW, voor het piekvermogen boven 25 kW.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil)

Investeert u in zonnepanelen in combinatie met vervanging van een asbesthoudend dak? Dan komt u in aanmerking voor de EIA (zie hiervoor) en voor de MIA (36%) als het gaat om het verwijderen van het asbesthoudende dak en aanschaffen van een nieuw dak. Daarnaast kunt u 75% van de investering in de zonnepanelen willekeurig afschrijven. 

Let op!
Voor EIA en MIA/Vamil moet u de investering melden bij rvo.nl binnen 3 maanden na de investering, dat wil zeggen binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. 

Provinciale subsidie voor agrarische objecten

Vanaf medio 2013 tot 1 oktober 2015 is er de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De regeling staat open voor agrariërs, voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2015 zijn ontvangen door de provincie en de asbestsanering en plaatsing van zonnepanelen moet zijn gerealiseerd vóór 31 oktober 2015.