Vrouwelijke zelfstandigen hebben met ingang van 4 juni 2008 recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

WAZ-verzekering
Een werkneemster die in verwachting is, heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer u werkt als zelfstandige hebt u geen recht op dit verlof. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er ook geen vergelijkbare verlofregeling meer voor zwangere zelfstandigen. U moet voor de periode waarin u niet kunt werken zelf zorgen voor een inkomen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Veel vrouwelijke zelfstandigen verzekerden zich niet tegen het inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. Dit is dan ook een belangrijke reden dat de wetgever tot de ZEZ-regeling is gekomen.

ZEZ-regeling
Met ingang van 4 juni 2008 hebben vrouwelijke zelfstandigen recht op een (publieke) zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken (de Zelfstandig en Zwanger-regeling). Door deze regeling wordt het voor zelfstandigen minder noodzakelijk om tijdens de zwangerschap door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijke minimumloon (€ 1.335 bruto per maand per 1 januari 2008). Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering wordt betaald uit de algemene middelen, waardoor er geen aparte premie hoeft te worden betaald. De UWV voert de regeling uit.

Let op!
Oorspronkelijk zou de maatregel per 1 juli 2008 worden ingevoerd. Deze ingangsdatum is vervroegd naar 4 juni 2008.