Goed nieuws voor vrouwelijk ondernemend Nederland. Het ziet er naar uit dat vrouwelijke zelfstandigen in 2008 recht krijgen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

WAZ-verzekering
Een werkneemster die in verwachting is, heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer u werkt als zelfstandige hebt u geen recht op dit verlof. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er ook geen vergelijkbare verlofregeling meer voor zwangere zelfstandigen. U moet voor de periode waarin u niet kunt werken zelf zorgen voor een inkomen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

ZEZ-regeling
Er is voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen recht te geven op een (publieke) zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken (de Zelfstandig en Zwanger-regeling). Door deze regeling wordt het voor zelfstandigen minder noodzakelijk om tijdens de zwangerschap door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de inkomsten van de zelfstandige in het voorgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijke minimumloon (€ 1.335 bruto per maand per 1 januari 2008). De uitkering wordt betaald uit de algemene middelen, waardoor er geen aparte premie hoeft te worden betaald. De UWV voert de regeling uit.

Let op!
De maatregel wordt waarschijnlijk op 1 juli 2008 ingevoerd.