Met ingang van 1 januari 2012 heeft u als werkgever geen zwangerschapsverklaring meer nodig als u een WAZO-uitkering aanvraagt voor uw werknemer.

Wat is een zwangerschapsverklaring en waar is deze voor nodig?

Een zwangerschapsverklaring is een verklaring van een arts of verloskundige, waarin onder meer de vermoedelijke datum van bevalling wordt opgenomen. Deze verklaring dient uw werknemer aan u te overhandigen bij het aanvragen van zwangerschapsverlof. U heeft deze verklaring weer nodig om een uitkering aan te vragen voor uw werknemer bij de uitvoeringsinstelling (het UWV). Deze verklaring dient u namelijk mee te sturen met de aanvraag. De zwangerschapsverklaring heeft u verder nodig zodat u de vermoedelijke bevallingsdatum kunt invullen bij de aanvraag van de zwangerschapsuitkering. U heeft de verklaring ook nodig, omdat UWV deze kan opvragen ter controle. Bewaar daarom de zwangerschapsverklaring tot minimaal 1 jaar na de uitkering.

Wat verandert er?

Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer nodig om een zwangerschapsverklaring mee te sturen bij de aanvraag van een WAZO-uitkering voor uw werknemer. Let wel, de UWV kan tot 1 jaar na afloop van de uitkering de verklaring bij u opvragen ter controle.

Let op!
Bent u zelfstandige en vraagt u een ZEZ-uitkering aan, dan is er nog wel een zwangerschapsverklaring nodig. Deze verklaring dient u mee sturen met de aanvraag van uw uitkering.