Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak daarin dan duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies. Niet alle risico’s mogen namelijk bij u worden neergelegd.

In het geval dat de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat u in dienstbetrekking bent bij uw opdrachtgever, krijgt deze een naheffing inzake loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet. Uw opdrachtgever kan een dergelijke naheffing mogelijk deels op u verhalen.

Leg afspraken vast

In praktijk blijkt dat opdrachtgevers al deze risico’s willen neerleggen bij u als opdrachtnemer. In de standaardovereenkomsten zijn hierover geen richtlijnen opgenomen. U moet hier daarom goede afspraken over maken en gezamenlijk vastleggen.

Let op!
Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet mogen nooit op u verhaald worden.

Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet

Uw opdrachtgever mag premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet nooit op u verhalen. Elke afspraak in een overeenkomst die anders luidt, is niet geldig. Verhaalt uw opdrachtgever toch deze premies op u dan levert dit een overtreding op die bestraft kan worden met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

Tip:
Check uw huidige modelovereenkomsten en pas deze zo nodig aan.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen

Nageheven loonbelasting en premies volksverzekeringen kan uw opdrachtgever wel op u verhalen. Dit is op zich niet vreemd omdat de loonbelasting en premies volksverzekeringen altijd door de werknemer gedragen worden.

Tip:
Over de inkomsten die u verwerft bij uw opdrachtgever betaalt u inkomstenbelasting. De door uw opdrachtgever verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen kunt u met deze inkomstenbelasting verrekenen. Omdat u hierdoor minder inkomstenbelasting hoeft te betalen drukt de verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen dan per saldo niet op u.